Palvelukokonaisuudet ja -ketjut rakentavat sote-integraation.

Sote-integraation perimmäinen tavoite on asiakkaan palvelujen yhteensovittaminen, ja erityisesti eri tahoilta paljon erilaisia palveluja tarvitsevat ihmiset ovatkin integraation keskeinen kohderyhmä.

Segmentointi palveluintegraation perustana

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn ja palvelujen yhteensovittamisen työkaluna hyödynnetään usein segmentointia. Segmentoinnissa väestöä ja asiakkuuksia ryhmitellään samankaltaisten palvelutarpeiden perusteella.

Ryhmittelyn pohjalta voi määritellä asiakasryhmäkohtaisia palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja, joita voi tarpeiden mukaan hyödyntää yksittäisen asiakkaan palvelujen yhteensovittamisessa.

Yleisesti käytettyjä segmentoinnin perusteita ovat muun muassa:

  • ikä tai elämänvaihe: esim. lapsiperheet, työikäiset, ikääntyneet 
  • palvelujen tarpeen määrä: esim. monialaisesti palveluja tarvitsevat ja satunnaisesti asioivat 
  • tuen tarpeen määrä: esim. tukea asioinnissa tarvitsevat ja omatoimisesti asioivat.

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/124057/taskinen_hujala_integraatio_sosiaali_ja_terveyspalvelujen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/sote-palveluiden-integraatio

https://soteuudistus.fi/-/palvelukokonaisuudet-ja-ketjut-rakentavat-sote-integraation