One health -näkökulma lähtee ajatuksesta, missä ihmiset, eläimet sekä ympäristö ovat yhtä kokonaisuutta terveydestä huolehtimisen näkökulmasta.

Tämä tulee ottaa päätöksenteossa huomioon jo alusta alkaen, vaikka ympäristöterveydenhuolto olisikin siirtymässä hyvinvointialueille todennäköisesti vasta vuonna 2026.

Ihmisten ja eläinten välillä leviävät taudit, antibioottiresistenssi sekä vedessä ja elintarvikkeissa olevat epäpuhtaudet sekä lääkeainejäämät, ovat jatkossa entistä suuremmin uhkina terveydelle.