”Terveyskeskuksiin tarvitaan yli tuhat lääkäriä nykyistä enemmän.”

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa huomautettiin hiljattain, että Tanskassa ja Norjassa yhdellä lääkärillä on perusterveydenhuollossa hoidettavanaan noin 1 200 asukasta ja suositellaan jokaiselle omalääkäristä ja hoitajasta muodostuvaa työparia.

“Jatkuvan hoitosuhteen hyödyistä on vahva tieteellinen näyttö.”

Vihreiden aluevaaliohjelmassa todetaan, että perusterveydenhuollon lääkärin virkoja pitäisi olla enemmän kuin yksi 1 500 asukasta kohden tai lääkäripula on rakenteellinen. Tällöin ratkaisu on lääkäreiden virkojen lisääminen, työolojen parantaminen sekä aktiivinen rekrytointi. Myös lääkärien koulutusmäärien kasvattamista pidetään keinovalikoimassa.

Perusterveydenhuollossa on myös saatava nykyistä enemmän erikoislääkäritason palveluja, mikä parantaa hoidon integraatiota. Esimerkiksi geriatrin, gynekologin, psykiatrin, neurologin, KNK-lääkärin ja radiologin osaamista tarvittaisiin erittäin usein terveyskeskuksissa.

“Terveydenhuollon kokonaiskustannukset ja erikoissairaanhoidon tarve vähenevät sitä enemmän, mitä pitempään hoidosta on vastannut sama omalääkäri. Lääkärin työtyytyväisyys paranee, eikä potilaan ongelmien selvittelyssä tarvitse aloittaa aina alusta.”

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008531708.html

Jatkossa sotekeskuksissa tulisi jossain määrin järjestää myös iltavastaanottoja sujuvan hoitoon pääsyn ja hoidon takaamiseksi. Samalla tilojen käytön tehokkuus paranee.

Yhteiskunta on siirtynyt jatkuvasti enemmän 24/7 suuntaan, missä on hyvät puolensa palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta. Palvelunjärjestäjälle tämä kuitenkin voi tuottaa vaikeuksia, sillä nykyiselläänkin resurssit ovat venytetyt.