Julkisia palveluja on ulkoistettu lähiaikoina jo liiaksikin. Palveluita kustannetaan verovaroin ja on varsin kiistanalaista, että ulkoistaminen olisi kokonaistaloudellisesti halvempaa ja joissain tapauksissa tulee veronmaksajille jopa kalliimmaksi. Palveluiden järjestämisvastuu on oltava demokraattisesti valitulla julkisella organisaatiolla.

Yksityiset yritykset voivat toimia palveluiden tuottajina, mutta julkisen vallan on varmistettava, että palveluntuottajiksi pääsevät myös pienet yritykset.

Kuitenkin ulkoistamispilotteja voi olla, missä verrataan yksityisen toimijan tapaa järjestää palveluita sekä laadun että kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tässä kohtaa tarvitsisi kuitenkin tavoitteet seurannan suhteen olla selkeät ja palvelukokonaisuus määritelty niin kattavasti, että aito vertaaminen olisi mahdollista.