Pelastustoimi on pidettävä omana, erillisenä toimialana hyvinvointialueellani ja sille on jatkossakin osoitettava oma rahoitus.

Säädökset tähän ovat jo olemassa, mutta siirtymäkauden jälkeen tulee resursoinnissa ottaa huomioon, että palo- ja pelastustoimella on oikeat välineet ja oikeanlainen koulutus muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi tulevaisuudessa pelastustoimella on edessään esimerkiksi isot ICT-hankkeet.

Sopimuspalokuntien (mm. vapaapalokuntien) pitäisi saada entistä enemmän vastuuta ja rahallista tukea pelastuslaitoksilta.

Hajautetumpi järjestelmä on järkevämpi sellaisen palvelun kohdalla, jossa tärkeää on mahdollisimman nopea pelipaikalle saapuminen.

Valtaosassa pienempiä kuntia pelastustoimi on täysin VPK:n varassa ja järjestelmä toimii erinomaisesti. Esimerkiksi omalla naapurisaarella Satavassa toimii Kakskerran Sopimuspalokunta, jonka keskimääräinen vasteaika kiireelliselle hälytykselle on vain reilu 5 minuuttia.

VPK tarjoaa myös harrastusmahdollisuuksia ja luo yhteisöllisyyttä paikallisesti.