Saatesanat:
Vappu on suomalaisen työn päivä ja samalla ylioppilaiden juhlapäivä.‭ ‬Vapunaattona suomenkieliset ylioppilaat kokoontuvat Taidemuseonmäellä,‭ ‬missä TYYn hallituksen puheenjohtaja pitää vappupuheen.‭ ‬Ruotsinkieliset ylioppilaat kokoontuvat Vartiovuorenmäellä ja lopuksi kaikki tapaavat Aurajoen rannassa,‭ ‬missä pestään ja lakitetaan Liljan patsas.‭ ‬Tämän jälkeen ylioppilaskuntien puheenjohtajat pitävät puheen.

Vappuna saa mielestäni olla vähän enemmänkin poliittinen.‭ ‬Kuitenkin pääpaino pysyi omissa kokemuksissa psykiatrian puolelta ja siinä miten tämä maailma heijastelee yhteiskunnan tilaa.

‭”‬Suurin osa teistä varmaan muistaa muutaman vuoden takaisen‭ ”‬ihan tavallisia asioita‭” ‬kampanjan jonka keulakuvana toimi presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjan nettisivuille on listattu keinoja,‭ ‬joilla nuorten arkea voitaisiin parantaa ja keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Tämä kampanja sai kohteekseen voimakasta kritiikkiä etenkin huono-osaisten puolelta.‭ ‬Sitä myös kuvailtiin‭ ”‬keskiluokan puuhakirjaksi jonka avulla jo hyväosaisissa perheissä voidaan parantaa arjen laatua‭”‬.‭ ‬Retoriikkana oli‭ ”‬palveluista supistetaan‭ – ‬ihmisten kuuluu itse huolehtia itsestään ja läheisistään‭”‬.

Puhe tuli aikana jolloin eriarvoisuuden kasvu ja tuloerojen nousu olivat kiihtyneet.‭ ‬Vastareaktio oli odotettu sekä näihin seikkoihin kohdistuvan kritiikin osalta täysin oikeutettu.‭ ‬Ei välttämättä paras aika ja tapa puhua kansalle,‭ ‬jolla yhtäkkiä menee huonommin.

Haluaisin kuitenkin puhua muutaman sanan tämän kampanjan taustalla olevan ajatuksen puolesta.‭ ‬Meikäläinen enemmän vasemmalle kallellaan olevana‭ – ‬muutenkin kuin näin vappuna‭ – ‬kunnioitan syvästi hyviä tekoja ja ideoita.‭ ‬Tulivat ne miltä suunnalta tahansa.‭

Tässä kampanjassa todellakin oli hyvä idea.‭ ‬Hyvä ajatus.

Resurssien jaosta ei kampanjassa ollut puhetta.‭ ‬Sen markkinointi mielestäni epäonnistui täysin siinä kun kampanjaa yritettiin suunnata kaikille.‭

Se ei kuitenkaan tavoittanut niitä joita sillä oli tarkoitus puhutella eniten.‭ ‬Niitä jotka ovat eniten avun tarpeessa.‭ ‬Ehkä tarkoitus onkin puhutella meitä.‭ ‬Meitä joilla yhteiskunnassa menee‭ – ‬tai vähintäänkin tulee menemään hyvin‭? ‬Ehkä juuri me olemme sitä kohdeyleisöä.‭ ‬Me jotka emme koe että tarvitsisimme tätä kampanjaa‭? ‬Me joiden pitäisi nähdä se meidän läheisten paha olo.‭ ‬Meidän joilla on resursseja antaa tukea.

Itse olen kohta kymmenen vuoden ajan nähnyt eri näkökulmista‭ – ‬opiskelijana,‭ ‬sairaanhoitajana ja lääkärin sijaisena‭ – ‬sitä mihin kaikkeen yhteiskunta julkisen sektorin kautta puuttua‭ – ‬ja auttaa ihmisiä ongelmissaan psykiatrian puolella.

Yhteiskunta ollaan kuitenkin me‭ – ‬toiset ihmiset meidän jokaisen ympärillä.

Julkisen sektorin resurssipula on selkeä tarpeeseen nähden ja monet elämän kriisitilanteet ovat toisaalta sosiaalisia‭ – ‬psykiatrialla ei voida palauttaa menetettyä työpaikkaa,‭ ‬kuitata päälle vyöryäviä laskuja tai saada kävelemään lähtenyt puoliso palaamaan.

Näissä kriiseissä voidaan tukea‭ – ‬voidaan auttaa näkemään asiat eri näkökulmista ja yhdessä keksiä ratkaisuja miten mennä tästä eteenpäin.‭ ‬Auttaa löytämään toivon.

Psykiatrinen apu on lähtökohtaisesti vain hetkellistä‭ – ‬se alkaa‭ – ‬ja se loppuu.‭ ‬Tarjotaan eväitä ja työkaluja avun piiriin hakeutuneelle ihmiselle.

Ihminen ei kuitenkaan ole koskaan irti omasta ympäristöstään.‭ ‬Me olemme sosiaalisia eläimiä.‭ ‬Jos omassa elämässä ei ole ketään jolle uskoutua‭ – ‬ketään johon luottaa‭ – ‬miten voi yhteiskunta häntä auttaa‭?

Mun kysymyksenä onkin että:‭ ‬milloin viimeksi te olette kysyneet kaverilta‭ – ‬kaverilta jolla on ehkä jonkun aikaa sitten mennyt huonommin‭ – ‬kysyny häneltä et mitä kuuluu nykyään‭? ‬Miten nyt menee‭?

Keneltä minä voisin kysyä kuulumisia‭? ‬Kenet voisin pyytää mukaan‭?

Yhteiskunta voi kuitenkin parhaimmillaan tukea ihmisiä antamalla mahdollisuuksia osallistua‭ ‬-‭ ‬ja resursseja luoda yhteisöllistä toimintaa.‭ ‬Ylioppilaskunta ja sen ainejärjestöt sekä harrastusyhdistykset‭ – ‬osakuntia unohtamatta‭ – ‬ovat malliesimerkkejä tästä.

Hakeutukaa harrasteyhdistyksiin,‭ ‬hakeutukaa poliittisiin järjestöihin,‭ ‬hakeutukaa vapaaehtoistyöhön.

Se vähä mitä voin muuttaa maailmaa on tässä‭ – ‬mun ympärillä.

Se ympäröivä kuplan missä minä elän.‭ ‬Sen haluan nähdä hieman parempana.‭ ‬Hieman avoimempana vaikeidenkin asioiden suhteen.

Näen täällä ympärilläni monta tuttua kasvoa‭ – ‬monta kasvoa jotka on mulle merkityksellisiä.‭ ‬Kiitos että olette olleet osa mun elämää.

Ilman toisia ihmisiä me emme ole mitään.

Nostan maljan‭ ‬-‭ ‬uusille ja vanhoille‭ – ‬tuttavuuksille.

Kiitos.‭”