Saatesanat:
TYY Terveeksi on puoluepoliittisesti sitoutumaton, lääketieteellisten alojen opiskelijoiden edustajistoryhmä Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Turun lääketieteen kandidaattiseuran 70-vuotisjuhlien cocktail-tilaisuudessa esitetty tervehdys.

”Tämmösenä pienenä opiskelijapoliitikkona mun on pakko sanoa muutama sana.

Ensinnäkin TYY Terveeksi kiittää kutsusta Turun lääketieteen kandidaattiseuran 70-vuotisjuhlille.

Vakavasti puhuen – me eletään aikoja joina poliittinen aktiivisuus ja kiinnostus yhteisistä asioista on ollut pitkään laskussa. Nuoret kokevat ettei ole mitään sellaista asiaa, minkä puolesta haluaisi vaikuttaa. Vedotaan muun muassa ajanpuutteeseen sekä siihen, ettei ole löytynyt mielekkäitä vaikuttamiskeinoja. Osallistumattomuutta myös perustellaan sillä, ettei kukaan ole kannustanut tai pyytänyt mukaan poliittiseen toimintaan.

Lääkäri – on kuitenkin tärkeässä roolissa vartioimassa ja jakamassa yhteiskunnan rahoja – tutkimusten, operaatioiden, lausuntojen – ja muiden etuuksien määrääjänä. Meille on vähintäänkin ammattikuntana – tärkeää ymmärtää miten yhteiskunta – ja päätöksenteko toimii – ja miten siihen voi vaikuttaa. Meiltä myös yksilöinä odotetaan enemmän kuin aiemmin.

Näiden seikkojen takia on meidän mielestä tärkeää – että me – opiskelijat – pääsemme monella tavalla harjoittelemaan muitakin taitoja – kuin niitä mitä luennoilla, pienryhmäopetuksissa ja klinikkatilanteissa kohdataan.

Onnea – 70-vuotiaalle seuralle, joka on mahdollistamassa meidän tulevien lääketieteen ammattilaisten edunvalvontaa – ja luomassa yhteisöllisyyttä meidän välille – niin monella tasolla.

TyTe kiittää – että edunvalvonta – ja ruohonjuuritason politiikka saa huomiota.

Kiitos.”