Itsellä ei ole alalta kokemusta tai laajaa tietämystä, vaikka äiti toiselta ammatiltaan hammaslääkäri onkin ollut.

Haluan näissä asioissa luottaa asiantuntijoiden näkemyksiin (joita tuttavapiirissä useita löytyy) ja toisaalta nämä ammattiliiton näkemykset ovat osaltaan ajamisen arvoisia asioita.

Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteet 2022

  • Kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Hoito on vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta.
  • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen toteutuvat suun terveydenhuollossa.
  • Hoitoon pääsee ajoissa, hoitoketjut toimivat ja hoidot valmistuvat kohtuullisessa ajassa.
  • Riittävä rahoitus turvaa ihmisille kattavat suun terveydenhuollon palvelut.  
  • Koronakriisin kasvattama hoitovelka on purettava nopeasti pois. Palveluihin tulee investoida nyt, jotta hampaiden ja suun sairaudet eivät ehdi edetä.
  • Väestön hoitoon tarvitaan molemmat sektorit, joten eri kokoisten yksityisten tuottajien on päästävä sujuvasti mukaan uuteen palvelujärjestelmään.  
  • Julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä lisätään eri keinoilla, kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Kehitetään nykyisiä keinoja toimivammiksi ja luodaan uusia. Palveluseteliä kannattaa hyödyntää varsinkin hoitojonojen purkuun.
  • Hammaslääkärit ja muut suun terveydenhuollon ammattilaiset otetaan alueilla mukaan sote-uudistuksen toteutukseen, muutosten suunnitteluun ja kehittämistyöhön.
  • Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset takaavat laadukkaat palvelut. Alueilla huolehditaan suun terveydenhuollon henkilöstön hyvästä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.
  • Hammaslääkärin työssä toteutuu kliininen autonomia ja mahdollisuus tarjota potilaille hyvää hoitoa.