”Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille turkulaisille.”

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä muita alueellisia tehtäviä siirtyy kunnilta maakunnille 1.1.2019.

Kunnan järjestämisvastuulle jäävät uudistuksen jälkeen kaikki hyvinvointi- ja elinvoimapalvelut: päivähoito, esiopetus, peruskoulutus, lukio, nuorisotyö, kulttuuripalvelut, liikunnan edistäminen, yhdistysten tuleminen, rakentaminen ja sen valvonta, tilojen hallinta, ympäristötoimi, kaavoitus, tonttien luovutus, asuminen, yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, demokratian edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kuitenkin kunnilla, sillä hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Tarkemmin esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut kuuluvat jatkossakin kunnan järjestämisvastuulle. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on loppujen lopuksi siis kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä.

Ennen sote-uudistusta Turussa tarvitaan kuitenkin linjaus maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille, jotta tästä käytännöstä saataisiin myös paikallisesti esimerkki maakunnalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille. Perusteltua olisi kuitenkin nostaa tämä ikäraja alle 25-vuotiaisiin, sillä eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24 vuotiaille (15,4/1 000 vastaavanikäistä naista). Turussa tämä tarkoittaa reilua sataa aborttia vuodessa. Tämän lisäksi alle 20-vuotiaille tehdään Turussa reilu 50 aborttia vuodessa.

Tyypillisin keskeytystä hakevan naisen raskaus on vahinko ja lapsi ei sovi sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Raskaus on yleensä alle 12. raskausviikon ja yli 90% keskeytyksistä tehdään sosiaalisista syistä.

Samalla vaikka raskaudenkeskeytysten kokonaismäärä on laskenut, kasvaa toistuvien keskeytysten osuus edelleen. THL:n mukaan vuonna 2015 useampi kuin joka kolmas (37 %) raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. Tämä kertoo ongelmien kasautumisesta ja keskittymisestä heikossa asemassa olevien kohdalle. Tälle trendille on tehtävä muutos.

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille turkulaisille.

Turun kuntalaisaloite
THL:n tilastoja
Lisätietoa sote-uudistuksesta:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana sote-uudistusta
Sote ja terveyden edistäminen