Terveyden edistämisen ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyn puolesta kunnissa on tekemistä sekä tänään että huomenna. Luvassa siis lisää teesejä jotka voin allekirjoittaa.

Lääkäriliiton kuntavaaliteesit 2017:

1. KUNTA ON TERVEYDEN EDISTÄMISEN AVAINPELAAJA
– Kansanterveydelliset vaikutukset tulee arvioida kaikessa kunnan päätöksenteossa
– Terveyseroja kavennetaan hyvinvointia ja terveyttä edistämällä

2. TERVEYSEROT KURIIN TUPAKOINTIA JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ VÄHENTÄMÄLLÄ
– Alkoholin mielikuvamainontaa vähennettävä
– Tavoitteena savuton kunta

3. SYRJÄYTYMISTÄ PITÄÄ EHKÄISTÄ
– Kaikki väestöryhmät yhteisön aktiivisiksi jäseniksi
– Työ on parasta sosiaaliturvaa
– Erityinen huomio heikoimmassa asemassa oleviin

4. LIIKUNTAMAHDOLLISUUS KAIKILLE
– Kaikille maksuttomat tai kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet
– Turvalliset ja kattavat pyöräily- ja kävelyreitit

5. YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA
– Kuntien tärkeimmät yhteistyökumppanit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat maakunnat, järjestöt ja muut kunnat
– Kaikki kunnat mukaan Terve kunta -verkostoon

Turku on kuulunut kansalliseen Terve Kunta -verkostoon vuodesta 1996 lähtien sekä on vuodesta 1989 lukien toiminut WHO:n koordinoimassa Euroopan Terve Kaupunki (Healthy Cities) -verkostossa. Terveyteen on siis panostettu. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä että kunnassa on nimetty terveyden edistämisen koordinaattori tai vastaava yhdyshenkilö, Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamushenkilö sekä Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit.

Näiden toimijoiden vastuulla on paikallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia mikä on valmisteltu useiden hallinnonalojen yhteistyönä. Tämän strategian toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut ovat osa kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kunnassa on kunnan omaa Terve Kunta -toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma, jonka toteutumisesta raportoidaan kansalliselle verkostolle vuosittain. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaa seurataan ja arvioidaan kansallisessa verkostossa sovitulla tavalla.

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/rahoitus-ja-verkostot/terve-kunta-verkosto

Turku on terveysvaikuttamisessa siis kohtalaisen hyvällä tasolla ja THL:n raportissa vuodelta 2016 sairastavuusindeksin ollessa koko maan osalta 100, on se Turussa hieman keskivertoa parempi ollen 98,3.
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/kansantaudit-ja-tapaturmat/thl-n-sairastavuusindeksi

Tekemistä kuitenkin riittää, sillä mm. mielenterveyden osalta taas ollaan heikommilla kantimilla sairastavuusindeksin ollessa 117,2.
http://www.terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/2014/kunnat_taulukot/report_Kunnat_853.html

Näiden asioiden eteen on kuitenkin nähtävä vaivaa päivittäisessä vaikutustyössä sekä nostaa terveysnäkökulma aina esille.

Lue lisää teeseistä täältä:
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/33703/sll_kuntavaaliteesit_paino_310117_2.pdf

Taustalla ensimmäinen lukion jälkeinen opinahjoni – Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun kampus.